Oběti

31. července 2011 v 14:20 |  Články
Všichni trosečníci, kteří přežili, byli zachráněni lodí Carpathia, která doplula na místo neštěstí přibližně v 3:30. První člun, číslo 2, přirazil k boku Carpathie ve 4:10. Poslední člun, číslo 12, byl Carpathií zachráněn v 8:30. Mezi asi 1517 oběťmi katastrofy byli kapitán lodi, vrchní důstojník, první a šestý důstojník. Dále šéfkonstruktér lodi se svými 8 spolupracovníky z loděnice, vrchní strojmistr se všemi strojníky a další členové posádky. Zemřela většina z 57 milionářů cestujících první třídou, včetně multimilionářů Johna Jacoba Astora, Benjamina Guggenheima, Idy a Isidora Strausových a stovky dalších cestujících. Poslední živou osobou, která byla přítomna na palubě Titanicu - coby devítitýdenní kojenec, byla Millvina Dean, která zemřela v neděli ráno, 31. května 2009, na zápal plic.
 

Vyšetřování katastrofy

31. července 2011 v 14:15 |  Články
První vyšetřování zkázy Titanicu se uskutečnilo na americké půdě. Vedl je senátor William Alden Smith a trvalo od 19. dubna do 25. května 1912. Britský výbor pro obchod vytvořil speciální vyšetřovací komisi pod vedením lorda Merseyho, jež podrobně prošetřila celou událost na základě všech dostupných dat a zpracování výpovědí 283 pasažérů, a vydal soubornou hodnotící zprávu. Britské vyšetřování trvalo od 2. května do 3. července 1912. Zatímco americké vyšetřování se zabývalo otázkou, kdo byl za katastrofu zodpovědný, britské vyšetřování se snažilo odhalit, co se v osudnou noc odehrálo. Později Američané s pomocí experimentů s nýty vyrobenými co nejpřesněji podle nýtů na Titanicu zjistili, že již při kování nýtů se stala chyba, na nýtech bylo ponecháno příliš velké množství strusky, která měla nýty zpevnit, ale kvůli zmíněné chybě paradoxně způsobila jejich větší křehkost. Proto poté při nárazu Titanicu na ledovec, kdy byl podle výpočtů na každý nýt vyvinut tlak asi 6350 kg, nýty praskaly zřejmě již při tlaku 4530 kg, i když měly vydržet až dvojnásobek.

Konstrukce Titaniku

31. července 2011 v 14:07 |  Články
Titanic byl postaven v Belfastu v loděnicích Harland & Wolff na objednávku společnosti White Star Line, jako druhý ze série tří lodí podobných parametrů (vedle Olympicu a Britannicu). Šéfkonstruktérem lodi byl Thomas Andrews považovaný za absolutní špičku ve svém oboru. Pro stavbu lodi byl použit ten nejlepší materiál a ta nejlepší technika, jaké v té době existovaly. Titanic byl 269,1 metrů dlouhý a 28,25 metrů široký, měl hrubou prostornost 46 328 BRT a jeho výtlak činil 52 310 tun při maximálním ponoru - 10,54 m. Byl o něco větší než Olympic, a proto se stal největší námořním plavidlem, jaké bylo do té doby vyrobeno. Jeho trup byl rozdělen na 16 vodotěsných komor a dno lodi bylo zdvojeno. Titanic byl považován za jednu z nejbezpečnějších lodí na světě, dokonce za loď nepotopitelnou. O tuto domněnku se zasloužil odborný časopis Shipbuilder, který napsal, že "po uzavření vodotěsných dveří se loď stává prakticky nepotopitelnou". Loď měla vydržet dokonce i současné proražení prvních 4 vodotěsných komor, což již bylo při její velikosti dost nepředstavitelné. 29 parních kotlů v 6 samostatných kotelnách pohánělo 2 pístové parní stroje každý o výkonu 15 000 koní a turbínu o výkonu 16 000 koní. Loď měla tři lodní šrouby, prostřední vážil 22 tun, krajní vážily 38 tun, maximální rychlost lodi se odhadovala na 24 uzlů. Kouř z kotlů byl odváděn do tří pravých komínů. Kromě nich byl nainstalován ještě falešný komín na zádi sloužící jako hlavní vývod ventilace a komín kuchyně. Loď pak se čtyřmi komíny vypadala větší a budila větší dojem bezpečí. Úkolem Titanicu byl převoz cestujících - kapacita činila něco přes 2450 cestujících, byl zde i prostor pro omezený počet kočárů a automobilů a jeřáb, který by je naložil. Obsluhu lodi zajišťovalo 885 členů posádky.
 


Spuštění Titanicu na vodu

31. července 2011 v 10:59 |  Články
Titanic lodi byl spuštěn na vodu 31. května 1911 - trvalo to 62 sekund, 2. dubna 1912 pak prošel úspěšně zkouškami a kontrolami. A následně na něm v Southamptonu provedl inspekci hlavní inspektor ministerstva obchodu, který neshledal žádné pochybení. V době spuštění na vodu nebyla loď ještě zcela hotová. Zbývalo stále osadit loď kotly a parními stroji, namontovat stožáry a komíny a obložit a vybavit interiéry.

Prokletí Titanicu

31. července 2011 v 10:56 |  Články
Titanic samotný doprovázely již od začátku zvěsti o nadcházející katastrofě. Snad nejslavnější byl román Morgana Robertsona Marnost (1898). Jde o knihu pojednávající o velké lodi Titan, která při své panenské plavbě narazí na ledovec a potopí se. Překvapivé množství údajů z knihy se shoduje nebo podobá skutečnosti:
1) Titan i Titanic patří britské lodní společnosti.
2) Délka Titanu je přibližně 244 m, Titanic je o zhruba 25 m delší. Obě lodi jsou ocelové, přibližně stejně těžké, s podobným výtlakem.
3) Stejný počet lodních šroubů - 3, stožárů - 2, kapacita pasažérů - 3000
4) Maximální rychlost Titanu je 25 uzlů, Titaniku o 1 uzel nižší.
5) Obě lodi narazily na ledovec v dubnu okolo půlnoci, obě v severním Atlantiku, obě byly poškozeny na pravoboku.
6) Za ztrátu na životech mohl hlavně nedostatek záchranných člunů (24 u Titanu, 20 u Titaniku).

Záchranné čluny

31. července 2011 v 10:50 |  Články
Představám o nepotopitelnosti lodi odpovídala kapacita záchranných člunů, která sice splňovala podmínky stanovené poněkud zastaralým zákonem, ale ve srovnání s kapacitou lodi byl počet záchrnných člunů nedostatečný - celkem 20 záchranných člunů mohlo pobrat pouze 1178 osob. Z těchto 20 člunů bylo 14 velkých dřevěných člunů s kapacitou 65 osob, 2 tzv. pohotovostní kutry s kapacitou 40 osob, a čtyři Engelhardtovy skládací čluny s kapacitou 47 osob. Ty měly plátěné bočnice s korkovou obrubou a mohly být složeny zdvižením bočnic, nebo ponechány s bočnicemi staženými a člun pak sloužil jako vor. Velké čluny a kutry byly označeny čísly 1 až 16, sudá čísla na levoboku, lichá na pravoboku, a skládací čluny byly označeny písmeny A, B, C a D. Pohotovostní kutry byly úplně vepředu vedle kormidelny, čtrnáct velkých člunů bylo rozděleno na čtyři "stanice," na každém boku lodi tři vepředu a čtyři vzadu. Skládací čluny C a D byly uloženy vedle kutrů a měly být spuštěny stejnými výložníky. Skládací čluny A a B byly nevýhodně umístěny na střeše důstojnických kajut, a i za normálních podmínek by bylo prakticky nemožné tyto čluny, vážící asi 1350 kilogramů, dostat na člunovou palubu mezi ramena výložníků a spustit. Titanic byl vybaven moderními Welinovými dvojitými výložníky. Jejich ramena mohla být vykloněna na obě dvě strany, tak aby mohla obsluhovat ještě druhou řadu záchranných člunů umístěnou uvnitř na palubě. Od toho však bylo upuštěno, protože člunová paluba by byla přeplněná, čímž by se zmenšil prostor pro promenádu cestujících a zhoršil se výhled na oceán.

Ineriér Titanicu

31. července 2011 v 10:44 |  Články
Prostory pro cestující byly rozděleny na tři třídy, na horních palubách se nacházela první třída a luxusní prostory pro její zábavu, třetí třída se nacházela dole. Cestujícím první třídy byl k dispozici plavecký bazén, kurt na squash, turecké lázně, moderně vybavenou tělocvičnu s vlastním instruktorem, čítárnu a písárnu, která byla jako protiklad výhradně pánského kuřáckého salónu určena dámám, rozlehlou společenskou místnost a pro ty, kdo se nechtěli stravovat v lodní jídelně, tu byl k dispozici restaurant obsluhovaný francouzským a italským personálem, ke kterému náležela i pařížská kavárna, která si získala značnou oblibu. Pohyb po palubách usnadňovaly cestujícím tři výtahy v první třídě, a jeden ve druhé. Cestující mohli za nemalý poplatek využít k odeslání své korespondence jedné z nejvýkonnějších radiostanic, jaká kdy byla instalována na námořním plavidle. Díky ní také mohly být vydávány lodní noviny Atlantic Daily Bulletin.

Titanic (ostatní)

30. července 2011 v 16:36 |  Fotogalerie
Přední velké schodiště pro první třídu na palubě Titanicu

Recepce první třídy na palubě D

Tělocvična na palubě Titanicu

Jeden ze záchraných člunů z Titanicu, foto z paluby Carpathie

Edward J. Smith, kapitán Titanicu.

Trasa Titanicu a poloha jeho vraku

Fotografie ledovce pořízená 15. dubna 1912 poblíž ztroskotání Titanicu. U jeho paty byla
nalezena červená barva - důkaz, že se s ním nedávno dostala do styku nějaká loď.

Potápějící se Titanic, kresba očitého svědka Willyho Stöwera

Noviny The New York Herald píšící o katastrofě Titanicu

Technická data Titanicu

30. července 2011 v 13:58 |  Články
Příslušnost lodi: britská
Délka: 269,1 m
Šířka: 28,25 m
Výtlak: 52 310 tun (udává se až 60 000 tun)
Ponor: 10,54 m
Pohon: 2 parní stroje s čtyřnásobnou expanzí a parní turbína
Pohonné jednotky: 3 lodní šrouby
Palivo: uhlí
Rychlost: 23-25 uzlů
Počet vodotěsných přepážek: 15
Kapacita: 3000
Počet cestujících na palubě: 2227 (včetně 885 členů posádky)
Počet záchranných člunů: 20
Kapacita záchranných člunů: 1178

Základní informace o Titanicu

30. července 2011 v 13:28 |  Články
Titanic patřil lodní společnosti White Star Line. Loď se začala stavět 31. března 1909 a spuštěna na vodu byla 31. května 1911. Titanic byl uveden do služby dne 10. dubna 1912. Domovský přístav Titanicu byl v Liverpoolu. Titanic se potopil 15. dubna 1912 po srážce s ledovcem. Poloha vraku je 41°43' SŠ 49°56' ZD.

Kam dál